Latest News

Profile of εφηβικό εθισμός on social media – Αποκαλυπτικά ελληνικά του ΕΠΙΨΥ


It means you know what to do. έφηβοHowever, looking at the last few years, under different circumstances, this is the case I’m here to help you.

ηεφηβεία may therefore be the period during which the most paralogical feelings are simply part of everyday life, lots of questions γιατοκατακατα The various changes that technology has brought to our lives have some influence in mental health Of the children of Gymnásiù and Λυκείου.

The images and patterns we see on a daily basis are disturbing. Kids standing in line outside with cellphones in their hands Kids playing Fortnite with friends instead of kicking balls Playing Fortnite with friends instead of turning heads Talk to your kids and start a conversation via TikTok. ក្រង្រ្រ្រ្រ្រ្រេ

Example of optical communication

«Στις δια-ζώσης εφήβων contacts are severely limited η direct visual communication, η is largely replaced by visual communication disorder With mobile interference », Αννα Κοκκέβη, ομοτιμη καθηγετρια Psychiatrikis tú Ethnikou και Καποδιστριακό Πανεπίτηση Αθηνών (ΕΚΠΑ).

彼女のチームと一緒に(τîσοςτοτίου、μyrτόσταύρου、ελευθερίακαναβού、Clive Richardson)、彼らは「πανελήνιαερευνήγMのdugh「 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ιστιστού サイキック Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ).

1 in 7 people have problematic usage

To answer the question whether intensive use of mobile phones and social media affects the mental health of victims, and to outline victims’ addiction on social media in Greece, κ. Κοκκέβη και η της της Gave to «K» unpublished, junk Data for 2022. The overall survey was conducted on approximately 6,250 students aged 11.5, 13.5 and 15.5.

Για να παρατησίας η «Problematic use of σόσιαλ»、έφηβοιは、調査の12か月前までの時間間隔での使用に関する一連の質問に回答しました. Ερωτητην για παράδασμα, επόσεις και ένιωσαν τοι για να περασίν ολοένα και χρόμενο χρόνοματα τα, σκεφές τα το της της για να “ξεφύγουν” Από νέφύγουν ή σεός παραμέλησαν τους δραστηριότητης της ελληνικά σε σε την της.

Among other things, preliminary figures for 2022 show: ονης στος 7 εφήβους (το 13%) did Problematic Media Social Media UseThis problematic use was used at a fairly large percentage.

  • station girl (16%)
  • στος 13 years (16%) and their 15 years (16%, students της Α Λυκείου), συνκριτικά με τους 11χρονους (6%).

Characteristics of εφηβικό εθισμός στα σόσιαλ

A study just before ΕΠΙΨΥ from 2018 also characterizes των εφήβων που φαρακεία του διαδικτύου και των διαδικτύου και των διαδικτύουσης.

Of course, η κ. social media social media.for example with her increasing age (ενδεχομικόνει και εκλογικεύεται) η υσεική αυτών, επισκείο στο Λύκειο.

especially, Student of Α’ Λυκείου It is found to be higher for social media scale (44%) compared to Γ’ Λυκείου students (39%). «Με το περασμα από τη μία του Λυκείου στην Αρχείο both in the context as well as the οι ισιμοι οι έφηβοι are presented more ready and resistant στο να ρυθμιση την εμπλοκή του Λυκείου στο του του του του το του του του του έφηβοι, σχολιάζει η καθηγετρια.

Why οι έφηβοι δεν «κόβουν» τα σόσιαλ

The older generation always tends to point the finger at the younger generation and when you read something like the above it’s easy to worry about someone but you can also move on αφορισμός.

εφηβικό εθισμός profile on social media – Αποκαλυπτικά ελληνικά του ΕΠΙΨΥ-1

On the other hand, ηκ. Κοκκέβη gives another dimension to explain why οιέφηβοι difficult to control Use of social media. Today’s:

  1. Εχουν μεγαλώσει σε κατέσεις έχει η του του κινητού και των Social Media τεωρούνταν την την της «usually».
  2. This is why they are displayed adhesion .
  3. They are developed and maintained through one of our apps. communication code.
  4. they want to limit it FOMO (Fear of missing out, «φόβος του να μείνω στην απ’ εἰς»).

Αρχείο, καιυπογραμμίζειηεισα, καιοι parents By using their cell phones for several hours a day, they see the “regularity” of their cell phone use, essentially doing the work of children trying to limit cell phones at some point. going.

before and after the pandemic

a lot has been written and written pandemic .

As η κ states.The final τετραετία, Κοκκέβη appear Increased percentage of problematic uses Percentage of overall social media in the 11-15 year old population (increased from 10% to 13%) and the Epimerus group (age, age, economic status).

Comparing the mental health of patients before and after the pandemic shows an increasing proportion of patients exhibiting psychosomatic disorders.

digital bullying

Mε τα Mobile και τα Social media, ο digitalization Found «πεδίο δόξης λαμπρό», με την την της το της της της και της της διοδοι εκφοβισμός και θυματοπισμός.

According to preliminary data from the last survey of ΕΠΙΨΥ, το 2022 елайн delivery health το προσματικό των εφήβων που Ανφερον το τοι υπήρξαν περισσότερα victims of cyberbullying (7%), security risk (3%).

between the two periods διπλασιάσταστα και το περικά των θυτών Cyberbullying (5% in 2018 to 10% in 2022).

Τα απροσμενα positive element

Απόματα, οι εναμαντική στις συνήθειες που έχει επιφέρει η υσεία κινητον και ο limited social relationships See more η and other trends recorded in the US, Europe and Greece reduction in tobacco use (αλλά του vaping), and και μια στην στην στην στην alcohol and substance overdoseand καιστο physical bullying (αν και χείσεις το δικημάτης, as above).

The use of computers and the continuous feedback provided by social media greatly improves contact.

η κ as described. Κοκκέβη, one of the most important factors driving affected people in the use of legal and illegal substances, as well as other high-risk behaviors, has traditionally been the contact with “parέα” in the context of was. «Valemaras».

With the rise of digital communication, contacts and contacts have decreased significantly, reducing the gap. Η Caution των εφήβων μεταποπιστές σScreen content reduces the use of these substances.

Social media;

that’s for sure not easy to answer If intensive use of smartphones or social media is the primary factor influencing changes in patient mental health.there is also ξένες studies showing the opposite.

Profile of εφηβικό εθισμός on social media – Αποκαλυπτικά ελληνικά του ΕΠΙΨΥ-2

There is also research on: differential effect της προστέρωκς υσικής των μεδεος δικτύωσηση στην ψυχοκοινωνική για των εφήβων, especially στην time of the pandemicThe wider community of social media.

«Επομικόνε, μολονοτι χαραστέρων μια προστένα να δαιμονοφήσεις τα διέσεις δικτύωσης για τον ρολον τος στη πόσυσκας για των εφήβων, η Reality is rather σνθετη και (ιδιαίτερα τις των συμπαγάτική μέτρος) ασφαλώς ευγεργετικές γιώλετικές των προμέρει η κ. Κοκκέβη.

* Greek studies Included in international study programs School Age Child Health Behavior (HBSC), conducted every four years under the authority of who.

news of the day

listen to it kathimerini.gr Visit Google News και για προτομι τος τις ειδήσεις

See all the latest news from Ελλάδα και τον Κοσμο, στο kathimerini.gr

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button