World News

Logement vu Flüchtlingen: Lëtzebuerg ze räich fir ze helper?


All the immature Fluchtlings, who had to leave Letzebürg because of housing problems, sought land and came forward as authors.

analysis and opinion

All the immature Fluchtlings, who had to leave Letzebürg because of housing problems, sought land and came forward as authors.

Wum Thierry Hirsch *

“Mir wille belenn, wat mir sinn”: Eisen Nationalmotto künnten eis am Moment net besser mat den Ukrainianer Banned.

Trotsdäm read in the press (like the article “Zwischen Ernüchterung und Empörung” in “Reporter.lu”), dass eis Authoritäten a Saache Logement vu Flüchtlingen net brillieren. existed and made a lot of headlines in Munich, both in terms of quantity and quality of housing .Ukrainian Gemeinschaft wants to be more involved in official Entscheidungs. Jetzt stellt sie ein eigenes Projekt auf die Beine.


Result: More than 1,000 Ukrainians left Lëtzebuerg an Direktioun aner EU-Länner sällät (“Reporter.lu”). Eng Absolute Schan.

I am writing to you as one of the Letzebürgins who became refugees in the country during World War II when the fighting in the North was particularly fierce.. Ms. Liebensen cried when she shared this experience and was most grateful to her Southern family for being able to be with her parents and other family members in their tiny home.

I believe I am the sole descendant of Lëtzebuerger Flüchtling: Frot mol an Äre Familchen no.

[1945warLëtzebuergavillenEckevumLanddestroyedthewarzumDeelbatsmenpoorAndachgoufwuertwiertlechPlazbeghezifirnachepuerLeitmeimatunennetrichgedecktenTüblzelajenwelldienachwaygudddruwarenanHöllegebrauchthunn[1945年の戦争LëtzebuergavillenEckevumLandは戦争zumDeel打者貧しい人々を破壊しました。AndachgoufwuertwiertlechPlazbeghezifirnachepuerLeitmeimatunennetrichgedecktenTüblzelajenwelldienachwaygudddruwarenanHöllegebrauchthunn

Hautlieve mir is the richest country in Europe. Eisen’s table butt will be richly gedect.

Then see how the Saache Lodgement vu Flüchtlinge gefacht giedt works in this rich country and you will see how the little Plaz mer un eisem becomes the table of the wealthy will.

Given that it would require at least seven years of experience in the narrower field of managing the ‘refugee crisis’ that the authorities have overlooked, things will still pass.

Reegelen ofzeschafen (am Article vu “Reporter.lu” giedt d’Beispill genannt vum Schoulsak, deen d’Kanner net dierfen mat an den Iesssall holen – that Misst ee mol mat de Fonctionnaires-Poschen and der Staatskantin faegen) an der Fonction Public eng “prime à responsabilité” kernpen, kann een sech just d’Aen reiwen.

Eng Intelligent Ann Nohaltek Iddi

D’Assbl LUkraine shlälet laut “Reporter.lu” for, fir Wunncontainer – as the State se zum Exemplification and der “Flüchtlingkris” vun 2015 am Mariendall ageat huet – temporaire op Lëtzebuerg ze bringen an hei an de Mengengen überinst Land opzestellen. Nom Krich wölzen dei Wunncontaineren and d’Ukrain brought wou se dann die immediately terrible gebraucht wölzen, bis Haiser an Appartementer neess opgebaut sinn. Eng intelligent an nohaltec Iddi.


TOP SHOT - This photo taken on February 28, 2023 shows the coffins of migrants who died in Crotone Palasport after their boat sank two days ago in the southern Calabria region of Italy.  , south of Crotone.  -The death toll from a catastrophic shipwreck off southern Italy on February 28, 2023 has risen to 64 from him, with three men in custody on human trafficking charges, officials say. said.  (Photo: Alessandro Serrano/AFP)

Political disputes have erupted in Italy over whether the Calabrian refugee drama that has killed at least 66 people could have been averted.


E puer Mengengen hu laut deem Artikel zougesot a weisen domat hier Solidaritét. Dat wil omgedrænt heeschen, dass ganz vill vun eisen 102 Mengengen dat nach net begheist hunn, even if they could do it: vu Bauland talk, op dat an denem nächste Jore souwisou nach net sollt gebaut ginn. Et ass ganz einfach eng Fro vu guddem Wëllen a vun Engagement.

Och d’Kierch soll sech un hiert faméist Glävnis vum barmhärzege Samariter ernen an aktiv no der Sich vu sou Terrainen helper.

Och di Kielch soll sech un hiert faméist Glävnis vum barmhärzege Samariter ernenten an aktiv no der Sich vu sou Terrainen helper. Mat eng engagteten Hierdebreif can riechten eise Kardinol sech un d’Gewëssen vun these Leit.

Only wien mir an eisems Hérdt sinn, mä wat mir konkret fagen define the claim.

Et wier under Time, dass eis Authoritäten weisen, ob se Courage hunn a kreativ denke kinnen. EU-Länner dat hikréien, misten mir mat vill mei Mittelen dat dach och hikréien.

All the strange Flüchtling, dee Lëtzebuerg gevet gevatementsproblemer muss harkent, ass eng Schan fir eist Land – as gegen, dat the richest land and europa.

What does “Mir wille belenn, wat mir sinn.” nach haut, mir Lëtzeburger just mei an eiser nationaler Existenz bedrot sinn mean?

– Generéis an hägelsbereet si géigeniwer Leit, die eis Hölle brauchen, a kreativ no Szültue sichen, mit mir e bässchen mei no sammänreckelen, fir nach Plaz un eisems table ze fagenen – sou, wéi eis Virfahren dat while an nom Zweeten Worldwartland begehsi hunn?

order

– The egoist, the greedy sinner ze feig, the decision-maker who is ultimately the custodian of unloved politeness, every centimeter vun eisems räich gedeckten Tübl ganz eleng fir eis halen.

Et wier under Time, finally e Choix ze treffen.

*The author is a classical literature researcher.

Folgen Sie uns auf Facebook, twitter and Instagram and Subscribe to our newsletter.


Read more on this topic

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button