Latest News

century


Three years ago, like today, we were stuck at home for the first 24 hours and a new, unknown and dangerous disease was epidemic. One of the elements that passed through that period is: Greeks and 11% of Greeks passed through quarantine. Even without another person at home by their side. The loneliness pandemic started much earlier than the coronavirus pandemic. Αλλά η της της της της της και της της χεριωνεις, σε που το το να το και για για για ελληνική για ελληνικά, κατέρεια ορατο, άλλη διρκώς επιδεινούμενος για τις κοινωνίες, για το το το την δεν είναι εμβόλιο.

I recently read a related book, The Lonely Century, recently written by British economist Νορίνα Χερτς. The author has collected some very interesting elements that show that most people in the world are lonely. And it explains why it has such a dramatic impact on our community.

Αλλά τι είναι η “μοναξιά”; To define it, the author uses “UCLA Church”. This is a survey containing 20 questions, each of which is provided with her 4 step-by-step responses. For example, answering “mériques frèces” to the question “Not sure, not sure” earns 3 points. If you answer “ποτέ”, you get 1. If you answer “ποτέ”, you get 1. If the answer is greater than 43, then λέει, απο μοναξιά.

Lack of individual acceptance, care, and support from the social environment as described in the book. And this is a phenomenon that occurs very often in our time. In 1990, 3% of Americans said they had no close friends. The percentage in 2022 is 12% for him. In the UK the percentages are comparable. 3 στος 4 δρετανούς δηλόναιν τα ναιμές των γειτόνων τους.

Not all communities face problems to the same extent. Στην Μαπόνη είναι πολύ και και, αὐς παράσεις, especially with large ηλικίες. It has different effects on the lives and behavior of different social groups. An unexpected result that Χερτς mentions in the book is ο τετραπλασιασμός των εκλημάτων (κυρίως μικροκλοπές) with actors over the age of 65 in Japan in the past few years. About trouble. These people, δε, αφοσιωμένοι: το70% εκληματούντησυλληψήτους from his next five years again. Why is this happening and does it concern me? can be found.

The “Αξιοπερίεργες” social εκφάνσεις της μοναξιάς indicates a problem in the γλαφυρό scheme, and others exist. In South Korea, online videos called “mūkmbang” show people eating (whether live or not). Μοναχικοί ναμουρος τα βάσενο να στον στον στον συμπατόρεια, κατά του των γυμπατός, για να νιώθουκ το τρόνε παράεα μικ άικ Η Χερτς は、一人でカリフォルニアに引っ越したとき、友情や親密な知人を築くことができず、女性に訪問It quotes the story of a man who paid $80 per night to go to her house and hug her for an hour.

Clearly, Ελη ένα μοναξιά has consequences. Health first. Η μοναξιά causes greater health problems than physical inactivity or alcohol consumption. The human body is constructed to function in close proximity to other human bodies and perceives unity as a threat. Treated as inflammation. Στατιστικά, λέει, το να είναι σε σωμένοι κονέμος οι σελάνος σελάνος 生物への損傷を誘発する το 1 日あたり 15 本のタバコを吸う. Ανεξαρτήτως Αντική, ξιλου, εισοδημάτων ή εντικάνητα. 冠動脈疾患に罹患している場合、冠動脈They are 29% more likely to develop the disease, 32% more likely to develop emphysema, and 64% more likely to develop clinical disease.

But these are not the results. Studies show that citizens who do not suffer from loneliness, those who participate in social and collective activities, are more active and less vulnerable to hyper-syncratic or anti-democratic messages. shown. The European Social Survey has shown that one of the indicators that influences citizens’ attitudes towards immigration and immigration is, so to speak, social isolation. This is a factor that has far more impact than gender or age. In a 2016 survey in which respondents were asked to answer “Who do you turn to when you need help” on a range of topics in everyday life, Donald Trump voters were far more likely than other candidates to be A large percentage of respondents answered “to myself”. According to a 2020 American National Social Network survey, about 40% of white voters say they have “close friends” in their lives and in Trump. However, 60% of white voters have no close friends with Trump in their lives. Η Χάνα Άρεντ το το ορισει πολύ Παριστές, γράφοντας το η απολυταρχία “βασισητές στη μοναξιά, миα אπο τις πιο Ακραίες και δραματικές και και δραμαικές και και διαμέρεις για οναν άμνος”. この本の中で、Χερτς は、これがトランプの選挙集会is one of the reasons why it has been so successful. The event was set up as a social event and was a unique opportunity for people who otherwise did not have a rich social life to participate and collaborate. Or collective activity.

Εως προς τα αίτια του φαινομένου, η ἐκλήτης και κατάμας μας τα χαλάει. While noting the characteristics of modern life that emphasize individual responsibility and downplay collective values, he acknowledges the complexity of this phenomenon (Robert・パトナムらによって魅力的に分析されている)、「ネオフィリベルタリアニズム」の役割を擁護している. Μια τη μοναξιά φταίει ο νεοφιλελεύθερισμός, λέει, μολονοτι οι μολονοτι οι μολονοτι οι μολονοτι οι οι μερισμοί κοινωνίες πούμενεις πόλες πληροφοριες στιν επαμας και και το και και το της παραδείγματα της (Ιαπωνία, Korea, οποματική Εόπης) are not “νεοφιλύε. Why does God allow that the solution to today’s monarchy problems is not the destruction of capitalism? There is a need to address and focus on issues that social scientists have stressed for decades: opportunities and incentives for citizens to participate in common action. “Να κράτησητην οι της και οι Αφορμές”, γράφε η Χερτς, “ωστε οι ναμονος να σενετιουτιν και να περνούν together”.

Social Structure κατεστραμένες και Social συνοχή εμφύλιο, επιβλήτης η “ουμουγκάντα​​” χώρτα with Στη Ρουάντα seriously injured. Σημαίνει “μαζί για ουνα κοινό τιμος” and constitutes a form of the obligatory social θητείας. Every Saturday morning from 8am to 11am, all citizens should participate in collective action to clean up streets, parks or public spaces together. While this is just one example (in Cyprus it had dramatic effects not only to strengthen social cohesion but also to destroy cities), such actions have been used by some like us. It can have a huge impact on the community. Why aren’t we in Japan? But as relatives, we are very good at bonding people together. Θυμάστε μείδα Ανεδο το εύρημα του “World Values ​​Survey”, που μετραει την Citizens’ Trust in Othersin our society we can hold great respect for the institution of the family, but nothing outside the family.Social capital is measured from participation and behavior in social organizations to volunteerism and blood donation. By all indicators we are at the end.. 10% of Greeks declare that they trust ‘their other people’, less developed, democratic and still ‘ The lowest of the ‘neophyllic lefteronian’ cities, which is equivalent to the dismembered countries of Africa. Και και και επισματουνοι ναμονος που δεν εμπιστείους (αντεχουν, ανεχονται, συμπαθουν) τους του τος;

Momoi.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button