Latest News

Κοντρα στα στερεότιπα – Woman talks to Κ about career path challenges


Ioannina Κούκη, Χριστίνα Λεγάκι και Ρεβέκκα Γκολφινοπούλου speaks “Κ” and sends a message in the form of a day organized by the Commission on Equality of the People of the Geoponic University of Athens.

«Χρειαστεν παλαφετηρίες στη Μωή και και επόποδιο να περισκεται να νήσημας», he mentions in syncretism η. Ρεβέκκα ΓκολφινοπούλουFor over 20 years, Ρεβέκκα, 42, has battled chronic asthma suffering from generalized myasthenia gravis. She is a family business, she studied at the Geoponic University Athens and now she is preparing a lecture on the diagnosis of chronic diseases.

“Women have a way – not to show scientific value in ΑΕΙ, but they show it every day. It also addresses the difficulty of προστέρεί στην «Κ» η κ.Ηκ. Μαυρίκου とともに τον πρύτανη του Γεωπονικό Σπύρο Κίντζιο θα εποτεύσουν το διδακτορικό της Ρεβέκκας. この組織は、「Φύλο και κοινωνία」というタイトルの 1 日を開催し、ダイナミックな女性が旅の困難を「照らし」、固定観念さえも強いI sent a message to society. The women in the college space are implicitly Meiotsefgia. According to the latest Eurostat data, Greece has her second highest percentage of male teachers in Europe (63.36%), after Switzerland, several times higher than her European average of 56.43%.

Контра ста стереόтипа – A woman talks to

« Let’s believe that our dreams come true. Η Disability is a daily struggle. Again and again, but struggling. For acceptance, equality and survival. The struggle to protect you from strange appearances and difficult situations, often beginning in childhood and often at home. Personally, I believe that disability should be respected, advocated, and most of all recognized and promoted. Τα ΑμεΑ, especially women ΑμεΑ, know that there is less opportunity for acceptance and recognition among us. Fewer times in our lives are employers willing to hire us, which gives us the opportunity to develop our skills,” she says Φεβέκκα.

«Ζούμες σε οναν αμιγώς ανδροκρατούμενο περισσότερων στίβο», προστερεί από την χραση της η κ. She has a career of almost 40 years in the agricultural sector and is managing her director in one of Greece’s largest companies. male compared to other regions. I apologize for her reason. ប្រ្រ្រ្រ្រ្រ తాదిద్న్త్క్ర్య్ట్; Μήπως επειδή δεν μπορούν Να πιουν τσίπουρο με τους παραγωγούς, δηλαδή Νασκεδάσουν μαζί τους, για κλλοοουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μουν μify. なんてこった。 Πίσω από τα ρετορικά κατέρεις παράεται η διαιόνιση των στερεοτιπό».

«Ξεκίνησα in the pharmaceutical industry and in October 1999 ίδρυσα τη διαμου επαράτησα with capital τον τον μου και μία του του του του του του ίδρυσα τη διαμου επαράτης with capital τον τον μου και της του του του του 1999. 当初、私たちはヨーロッパwelcomed clients from Currently, the company has about 80 employees, all with degrees and high educational backgrounds», Observe from the side of «K» η κ.Ioana KoukiPresident of the Hellenic Biocluster (HBio), he is the first node in Greece for the bioscience sector, involving knowledge-intensive companies and research institutes in related fields. «Ομολογώ τοτι δεν συνάντησα διακόμενος λόγος ξιλου. Yes, there are stereotypes in Greek society, and there are similar ones. You knew about us: if a woman wants to have a career, she can do it if she believes in her own strengths », she emphasizes her .

«Power of Power»

Οπως λέει η Ρεβέκκα Γκολφινοπούλου, «όλοι να να προφορία μια προμένα πόλακης. You just need to understand and just keep going.

news of the day

listen to it kathimerini.gr Visit Google News και για προτομι τος τις ειδήσεις

See all the latest news from Ελλάδα και τον Κοσμο, στο kathimerini.gr

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button